THỜI GIAN CHẠY XE MỚI ÁP DỤNG TỪ 5/12/2019

 

Xuất phát từ Thanh Hóa:
3:30 / 5:00 / 6:30 / 8:00 / 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:30

Xuất phát từ Hà Nội:
7:00 / 8:30 / 10:00 / 11:30 / 14:00 / 15:30 / 17:00 / 19:00

Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý khách.
Xin cảm ơn!